Vinařství Ota Ševčík

Terroir  tento francouzský pojem nelze do češtiny přeložit tak snadno. Jedná se o souhrn působících faktorů na vinici (podnebí, denní teplotní výkyvy, topografie, konfigurace terénu, půda, nadmořská výška, voda a další příznačná kritéria pro danou lokalitu jakož i fauna a flóra). Bystří vinohradníci časem pochopili, kterým odrůdám se v jejich terroiru daří nejlépe. Jde o vzájemnou časoprostorovou harmonii a symbiózu s empatií vinohradníka s géniem loci a s úctou k přírodě.

Vlastníme vinice ve dvou lokalitách v katastru obce Bořetice: na viniční trati Čtvrtě a viniční trati Kraví Hora. Na celkové výměře 2 ha.

 

Viniční trať Čtvrtě Viniční trať Čtvrtě

Viniční trať Čtvrtě

Svažitý a otevřený terén orientovaný k jihu (tzn. slunná a návětrná poloha) mezi obcemi Bořetice a Vrbice v nadmořské výšce 200 - 275 m s úžasnými výhledy do krajiny od Pálavy až po Malé Karpaty. Je zde vytvářena interakce od nejsvrchnější vrstvy bohaté na humus na půdních substrátech: spraší a sprašových hlín s převážně hlinitou půdní zrnitostí až po mateční horninu ve společné kombinaci s místním velmi teplým a suchým podnebím, makroklimatem regionu, jenž ovlivňuje mezoklima daného vinohradu a zároveň mikroklima samotného révového keře. Rozloha 1,76 ha. Stáří vinice: 5 - 11 let.

Nejvíce se zdejší terroir odráží ve vínech Sauvignon, Riesling a Neuburger, svojí plnou a minerální chutí. U odrůdy Pinot Noir lze ocenit její vysoký potenciál s dlouhodobým zráním v láhvi.


Viniční trať Kraví Hora Viniční trať Kraví Hora

Viniční trať Kraví Hora

Viniční trať, která dříve sloužila k pastvě krav, se nachází na východním svahu orientovaném k obci Bořetice. Přístup k této viniční trati byl možný jen přes jezero, které se táhlo od Brumovic po Velké Pavlovice o šířce 0,5 - 1km a hloubce 1m a jako reminiscence na něj a bývalý politický režim zde zbyla jen drenážovaná zemědělským způsobem využívaná pole: orná půda...Viniční trať leží v nadmořské výšce 190 - 220 metrů teplého a suchého klimatického okrsku. Můžeme zde najít půdní typ hnědozem s půdotvornými substráty mocnějších uloženin staršího atropozoika (kvartéru) - plestocénu: vysýchavé svahoviny s převážně písčitohlinitou půdní zrnitostí. Rozloha 0,22 ha. Stáří vinice: 17 - 76 let.

Pěstované odrůdy z tohoto terroiru jsou nejvíce čitelné ve vínech Hibernal, Grefty (Veltlínské zelené & Ryzlink vlašský), Frankovka a nelze opomenout odrůdu Cabernet Sauvignon.

 

Terroir


© 2014 Všechna práva vyhrazena Ota Ševčík, vinařství Bořetice   |   Indeart s.r.o.   |   Výměna odkazů