Vinařství Ota Ševčík

Víno

Upřednostňujeme při pěstování vinné révy postupy zohledňující principy ekologického zemědělství, bez použití systémových chemických prostředků např. herbicidů, syntetických insekticidů, akaricidů, systémových fungicidů. Vinice ošetřujeme pouze ochrannými kontaktními prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví např. vodní sklo, síra, měď, vitisan, fenyklový olej, pomerančový olej apod. K eliminování obalečů využíváme metody k matení samců feromony a nasazením dravého roztoče Typhlodromus pyri bojujeme proti sviluškám a hálčivcům. Provádíme kvalitně zelené práce, abychom vinici provzdušnili, předešli plísňovým a houbovým chorobám a tím snížili zátěž postřiků.

Hnojiva používáme výlučně jen organická a minerální. Navracíme vinohradu zpět i matoliny. Vinice, které máme celoplošně přirozeně zatravněny místními rostlinnými druhy, mulčujeme a tím poskytujeme potenciální útočiště a rozvoj autochtonní flóře a fauně. Předcházíme tak erozi půdy a následnému splavování humusu. Na podzim přioráváme půdu ke keřům.

Keře vinné révy jsou vedeny dle rýnsko-hessenského unifikovaného vedení na střední opěrnou konstrukci. Hrozny se nacházejí v zóně 50 - 70 cm od země (na některých keřích jsou hrozny téměř u země). Úroda hroznů na keřích je pečlivě redukována, abychom docílili požadované zralosti zbylých hroznů. Sklizeň hroznů probíhá ručně do beden po dosažení vyšší fyziologické zralosti hroznů. Při určení zralosti hroznů bereme na zřetel více ukazatelů skutečné vyzrálosti hroznu, neboť stejně důležitý je obsah a poměr kyselin, taninů a aromatických látek jakož i výše cukernatosti. Výnosy z vinné révy nepřekračují 50 hl / 1 ha.

Řez keřů je prováděn na 1 vodorovný tažeň na 7 - 9 plodných oček. Keře jsou vysázeny ve vzdálenosti 0,7 - 1m. Při zakládání nových vinic dodržujeme minimální počet 6000 sazenic na 1 hektar.

Klademe důraz na individuální péči a potřeby jednotlivých keřů během celého vinařského roku. Autentická vína jsou víny rukodělnými a tudíž jakékoliv práce na keřích vinné révy jsou prováděny výlučně ručně. Naší snahou je navázat na historické tradice vinařství na Jižní Moravě, zvyšovat dlouhodobou úrodnost, biologickou aktivitu půdy a udržovat co nejbohatší ekosystém s ohledem na dlouhodobý rozvoj krajiny a životní prostředí.

Naše vinice


© 2014 Všechna práva vyhrazena Ota Ševčík, vinařství Bořetice   |   Indeart s.r.o.   |   Výměna odkazů